รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง)
ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด