ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

รายละเอียด