Home 

(044) 579076

Home

เขียนโดย Admin Pom

สรุปการใช้แผนจัดซื้อ-จ้าง-ซ่อมแซม วัสดุ-ครุภัณฑ์ทั่วไป 2563

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:45 29-03-2564

สรุปการใช้แผนจัดซื้อ-จ้าง-ซ่อมแซม วัสดุ-ครุภัณฑ์ทั่วไป โรงพยาบาลบัวเชด ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าซ่อมแซมและแยกมิเตอร์ไฟฟ้าทีชำรุดภายในบ้านพักข้าราชการ

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:40 17-03-2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าซ่อมแซมและแยกมิเตอร์ไฟฟ้าทีชำรุดภายในบ้านพักข้าราชการ ณ บ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเจาะจง ------------------------------- รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานเปล 1 อัตรา

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:58 16-03-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย โรงพยาบาลบัวเชด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้  ...

อ่านต่อ......

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:57 16-02-2564

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเป่าแอลกอฮอล์พร้อมเครื่องพิมพ์ผลแบบพกพา

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:49 08-01-2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเป่าแอลกอฮอล์พร้อมเครื่องพิมพ์ผลแบบพกพา ใช้กระดาษอาบน้ำยา โดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,000 บาท งปประมาณ 80,000...

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมกันสาดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก 96000

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:64 25-12-2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมกันสาดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน...

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้จำนวน 4 ตัว

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:58 22-12-2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้ โดยเฉพาะเจาะจงที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน 4 ตัวๆละ 3,000 บาท งบประมาณ 12,000...

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว พร้อมหัวเกจ์และรถเข็น จำนวน 1 ถัง

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:61 22-12-2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว โดยเฉพาะเจาะจงถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว พร้อมหัวเกจ์และรถเข็น...

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว โดยเฉพาะเจาะจง ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:60 22-12-2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว โดยเฉพาะเจาะจงถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว พร้อมหัวเกจ์และรถเข็น...

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังสำหรับเด็กแบบปรับระดับได้ 1คัน 5000

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:56 08-12-2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังสำหรับเด็กแบบปรับระดับได้ 1คัน ราคาคันละ 5000 บาท รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นนั่งปรับข้าง 2คัน 13800

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:68 08-12-2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นนั่งปรับข้าง 2คัน ราคาคันละ 6900บาท  รวมราคา 13800 บาท รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 35000

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:60 08-12-2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 35000 บาท รายละเอียด

อ่านต่อ......

 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  

 จัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกวดราคา

     

วัสดุสำนักงาน งานพัสดุ

วัสดุทันตกรรม งานทันตกรรม

เวชภัณฑ์ยา งานเภสัชกรรม

 

...........................................................................................................................................................................................................................


โรงพยาบาลบัวเชดเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า โดยตั้งอยู่บนถนนสายหลัก สังขะ-บัวเชด บริเวณบ้านหมื่นสังข์ ตำบลบัวเชด มีเนืื้อที่ประมาณ 100 ไร่ รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอบัวเชด และบริเวณเขตรอยต่ออำเภอใกล้เคียง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลบัวเชดมีการปรับปรุงทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงสุด